שם:
טלפון:
דוא"ל:
פרטים:

בדיקת מאמצים במתכות

 

שיטות אבחון ואמצעי אבחון מסורתיים כגון בדיקות אולטרסוניות, בדיקות בחלקיקים מגנטיים ורנטגן מכוונות לאתר פגמים שכבר התפתחו ולפי היעוד שלהן לא מתאימות להזהיר על נזקי עייפות פתאומיים – הגורמים העיקריים לתאונות.

 

ידוע, כי תהליכי קורוזיה, עייפות וזחילה מתפתחים באזורי ריכוז מאמצים. אזורים אלו מהווים את המקור העיקרי להיווצרות הנזקים בקונסטרוקציות או צנרת הנמצאות תחת עומס. איתור אזורי ריכוז המאמצים הוא אחת המשימות החשובות של אבחון הציוד.

 

חברת טכנובל מיישמת בהצלחה את שיטת האבחון המבוססת על שימוש בזיכרון מגנטי של המתכת. שיטה זו מאחדת את היתרון של בדיקות לא הורסות ומכניקת השבר והודות לכך לשיטה זו מספר היתרונות משמעותיים על פנישיטות אחרותבבדיקה שלאובייקטיםתעשייתיים.

 

שיטה זו ניתן ליישם לפני ביצוע בדיקות לא הורסות או פעולות מכאניות כגון חישול והשחזה.

 

היתרונות המעשיים העיקריים של שיטת הבדיקה בהשוואה לשיטת בדיקה מגנטית המוכרת ושיטות מסורתיות אחרות של בדיקות לא הורסות הם כלהלן:

 

viיישום השיטה לא דורש מכשירים ממגנטים מיוחדים, מאחר ובשיטה זו קיים שימוש

     בתופעת מגנוט בצנרת וקונסטרוקציות בתהליך הפעלתם.

 

viמקומות ריכוז המאמצים שנגרמו עקב עומסי עבודה, שלא ידוע על הימצאותם

     מראש, נקבעים במהלך בדיקתם.

 

 

 

 

 

 

viלא נדרש ניקוי מתכת או הכנה כלשהי של השטח הנבדק. 

 

viהתהליך בשיטה המוצעת מתבצע באמצעות מכשירים ניידים המאובזרים גם במערכות הקלטה וזיכרון פנימי.

 

viמתקני סריקה מיוחדים מאפשרים בדיקת צנרת, מיכלים וציוד באופן בדיקה מהיר במהירות של 100 מטר לשעה.

 

שיטה זו היא שיטה לא הורסת המתאימה ביותר בהערכת מצב המאמצים בפועל, לכן יישום של השיטה יעיל ביותר בהערכת אורך חיים ביחידות הציוד הנבדק.

 

השיטה המוצעת מבוססת על יישום זיכרון מגנטי של המתכת מאפשרת לבצע הערכה כוללת של מצב החלק בהתחשב באיכות המתכת, תנאי העבודה בפועל ותכונות המבנה שלו.

 

המשימה העיקרית של השיטה – איתור של מקטעים המועדים ביותר לכשל והחלקים המאופיינים באזורי ריכוז מאמצים. לאחר מכן, באיזורים אלו, ניתן לגלות הימצאות של פגם מסוים בשימוש לדוגמה, בבדיקה אולטרסונית.


בנוסף לאמור לעיל, שיטה זו ומתקני בדיקה מתאימים מאפשרים:

 

viלבצע בדיקות נזקי עייפות ולחזות אמינות הציוד.

viלתעד תוצאות הבדיקה וליצור מסד נתונים.

viאיתור כיוון מיקום סדק והתפשטות הסדק בעתיד על החלק הנבדק עם דיוק של עד 1 מ"מ, וכן הקלטה של הסדקים שכבר נוצרו.

viשיטה זו מאפשרת לאתר מאמצים לאחר ביצוע תהליך שחרור מאמצים באמצעות טיפול תרמי וטיפול בהרעדה בקונסטרוקציות.

 

 

 

צור קשר

 

טכנובל טיפול תרמי בע"מ

מר אלכסנדר ברייטמן – מנכ"ל

שד' ההסתדרות 225, מפרץ חיפה

טל': 04-8210864, פקס: 04-8214960 

 

דוא"ל: technobl@netvision.net.il